Dezynfekcja powietrza – ocena efektywności z wykorzystaniem Lampy przepływowej UV-C BW95

Cel badania:

Celem badań była ocena efektywności dezynfekcji powietrza przy użyciu lampy przepływowej UV-C BW95, wykorzystującej promieniowanie UV-C o długości fali 254 nm (najbardziej bójcze w stosunku do wirusów). Niszczy ono materiał genetyczny mikroorganizmów. Dzięki wymuszonej cyrkulacji, powietrze przechodzi przez wnętrze lampy, gdzie zostaje naświetlone i zdezynfekowane, dodatkowo jest filtrowane przez filtr węglowy, a następnie wyparte na zewnątrz. Jak deklaruje producent urządzenie może dezynfekować powietrze w trybie ciągłym, ponieważ osłonięte światło UV-C nie wydostaje się na zewnątrz lampy i nie jest szkodliwe dla osób przebywających w pomieszczeniu.

Dzięki małym rozmiarom i dużej wydajności 120m3/h idealnie sprawdzi się w przychodniach, gabinetach, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, żłobkach i przedszkolach, małych sklepach, biurach, urzędach, salach zabaw, itp. Najważniejszą częścią urządzenia jest promiennik UV-C marki Philips Specjal, spełniający standardy bójcze wobec patogenów. Dodatkową zaletą urządzenia jest jego waga oraz podstawa na kółkach, która pozwala bez problemów transportować lampę między pomieszczeniami.

Materiały i metodyka badania:

Badanie wykonano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP ang. good laboratory practice).

Podłoża i odczynniki:

Podłoże TSA (Tryptic Soya Agar) (OXOID) w szalkach Petriego o średnicy 90 mm.
Podłoże Sabouraud z gentamicyną i chloramfenikolem (OXOID) w szalkach Petriego o średnicy 90 mm.

CIiTT

90-151 Łódź |J. Muszyńskiego 2

e-mali: ciitt@umed.lodz.pl www.umed.pl | www.ciitt.umed.pl

Metodyka badania:

Skuteczność dezynfekcji powietrza przez badane urządzenie oceniano metodą zderzeniową. Metoda ta polega na zderzeniu strumienia pobieranego przez próbnik powietrza z powierzchnią pożywki stałej umieszczonej w głowicy urządzenia. Wykorzystano próbnik powietrza SAS Super IAQ o szybkości przepływu 100 l/minutę, z aluminiową głowicą aspiracyjną przystosowaną do szalek Petriego o średnicy 90 mm. Głowica urządzenia liczy 219 otworów o średnicy 1 mm.

Badania wykonano w pomieszczeniach Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej UM w Łodzi. Próbki powietrza w objętości 550 l pobierano w sześciu punktach pomiarowych każdego pomieszczenia. Taka objętość pobieranego powietrza jest rekomendowana dla pomieszczeń o normalnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym (laboratoria, mieszkania, pomieszczenia użyteczności publicznej itp.). Próbki z 6 punktów pomiarowych pobierano w dwóch przedziałach czasowych: po 2 i 4 godzinach dezynfekcji. Próbę kontrolną stanowiły próbki powietrza pobrane przed dezynfekcją pomieszczenia.

Próbki powietrza pobrane na podłoże TSA, dedykowane bakteriom hodowano 5 dni w temperaturze 37oC, a pobrane na podłoże Sabouraud dla grzybów, 5 dni, w temperaturze 25oC. Takie warunki hodowli drobnoustrojów zalecane są przez Farmakopeę Polską XI. Po inkubacji liczono wyrosłe kolonie, a następnie, z wykorzystaniem odpowiednich tabel, wyliczano najbardziej prawdopodobną liczbę (NPL) komórek drobnoustrojów (bakterie, grzyby) w 1 m3 powietrza. Skuteczność dezynfekcji po określonych czasach oceniano poziomem (odsetkiem) redukcji liczby komórek drobnoustrojów w 1 m3 powietrza.CIiTT

90-151 Łódź |J. Muszyńskiego 2

e-mali: ciitt@umed.lodz.pl www.umed.pl | www.ciitt.umed.pl

Wyniki badań:

Badane pomieszczenie Nr 1
Pokój laboratoryjny o kubaturze 55 m3. Standardowe wyposażenie: stoły laboratoryjne, szafki na mikroskopy, metalowe stołki laboratoryjne, na podłodze wykładzina obiektowa z PCV, wentylacja grawitacyjna, okna w ramach drewnianych. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej powietrza 44% i temperaturze 23oC.
W tabeli 1 zestawiono średnie wartości liczbowe wyrosłych kolonii drobnoustrojów na podłożu TSA (bakterie) i na podłożu Sabouraud (grzyby) po określonych czasach dezynfekcji, a w tabeli 2 przedstawiono odsetek redukcji zdolnych do wzrostu drobnoustrojów po określonych czasach dezynfekcji.

Tabela 1. Średnie wartości liczbowe wyrosłych kolonii drobnoustrojów na podłożu TSA i Sabouraud po określonych czasach dezynfekcji w 1 m3 powietrza (cfu/m3).

Czas dezynfekcji

Podłoże TSA (bakterie)

Podłoże Sabouraud (grzyby)

Kontrola (przed dezynfekcją)
4 godziny

6 godzin 12 godzin

2,70 x 102 1,46 x 102 1,18 x 102 5,10 x 101

7,30 x101 5,10 x 101 4,20 x 101 2,00 x 101

CIiTT

90-151 Łódź |J. Muszyńskiego 2

e-mali: ciitt@umed.lodz.pl www.umed.pl | www.ciitt.umed.pl

Tabela 2. Odsetek redukcji zdolnych do wzrostu drobnoustrojów po określonych czasach dezynfekcji obecnych 1 m3 powietrza.

Czas dezynfekcji

4 godziny 6 godzin 12 godzin

Podłoże TSA (bakterie)

46,60% 56,70% 81,30%

Podłoże Sabouraud (grzyby)

30,00 % 42,50% 72,50%

Badane pomieszczenie Nr 2
Pokój laboratoryjny o kubaturze 50 m3. Standardowe wyposażenie: stoły laboratoryjne, szafka na mikroskopy, metalowe stołki laboratoryjne, regały na odczynniki, na podłodze wykładzina obiektowa z PCV, wentylacja grawitacyjna, okna w ramach drewnianych. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej powietrza 45% i temperaturze 23oC.
W tabeli 3 zestawiono średnie wartości liczbowe wyrosłych kolonii drobnoustrojów na podłożu TSA (bakterie) i na podłożu Sabouraud (grzyby) po określonych czasach dezynfekcji. W tabeli 4 przedstawiono odsetek redukcji zdolnych do wzrostu drobnoustrojów po określonych czasach dezynfekcji.

CIiTT

90-151 Łódź |J. Muszyńskiego 2

e-mali: ciitt@umed.lodz.pl www.umed.pl | www.ciitt.umed.pl

Tabela 3. Średnie wartości liczbowe wyrosłych kolonii drobnoustrojów na podłożu TSA i Sabouraud po określonych czasach dezynfekcji w 1 m3 powietrza (cfu/m3).

Czas dezynfekcji

Kontrola (przed dezynfekcją)
4 godziny

6 godzin 12 godzin

Podłoże TSA (bakterie)

2,42 x 102 1,35 x 102 1,04 x 102 2,73 x 101

Podłoże Sabouraud (grzyby)

3,80 x101 2,70 x 101 2,20 x 101 0,90 x 101

Tabela 4. Odsetek redukcji zdolnych do wzrostu drobnoustrojów po określonych czasach dezynfekcji obecnych 1 m3 powietrza

Czas dezynfekcji

4 godziny 6 godzin 12 godzin

Podłoże TSA (bakterie)

44,36% 57,14% 88,70%

Podłoże Sabouraud (grzyby)

28,60% 42,90% 76,00%

Badane pomieszczenie Nr 3
Pokój laboratoryjny o kubaturze 38,2 m3. Standardowe wyposażenie: stoły laboratoryjne, szafka na mikroskopy, metalowe stołki laboratoryjne, regały na odczynniki, na podłodze wykładzina obiektowa z PCV, wentylacja grawitacyjna, okna w ramach drewnianych. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej powietrza 46% i temperaturze 21oC.

CIiTT

90-151 Łódź |J. Muszyńskiego 2

e-mali: ciitt@umed.lodz.pl www.umed.pl | www.ciitt.umed.pl

W tabeli 5 zestawiono średnie wartości liczbowe wyrosłych kolonii drobnoustrojów na podłożu TSA (bakterie) i na podłożu Sabouraud (grzyby) po określonych czasach dezynfekcji. W tabeli 6 przedstawiono odsetek redukcji zdolnych do wzrostu drobnoustrojów po określonych czasach dezynfekcji.

Tabela 5. Średnie wartości liczbowe wyrosłych kolonii drobnoustrojów na podłożu TSA i Sabouraud po określonych czasach dezynfekcji w 1 m3 powietrza (cfu/m3).

Czas dezynfekcji

Kontrola (przed dezynfekcją)
4 godziny

6 godzin 12 godzin

Podłoże TSA (bakterie)

1,38 x 102 8,18 x 101 6,54 x 101 2,73 x 101

Podłoże Sabouraud (grzyby)

4,0 x101 2,54 x 101 2,18 x 101 1,09 x 101

Tabela 6. Odsetek redukcji zdolnych do wzrostu drobnoustrojów po określonych czasach dezynfekcji obecnych 1 m3 powietrza

Czas dezynfekcji

4 godziny 6 godzin 12 godzin

Podłoże TSA (bakterie)

40,78% 51,30% 80,26%

Podłoże Sabouraud (grzyby)

36,40% 45,50% 72,70%

Po dwunastogodzinnej dezynfekcji z wykorzystaniem lampy przepływowej UV- C BW95 osiągnięto najwyższy poziom oczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w badanych pomieszczeniach.
W każdym z badanych pomieszczeń osiągnięto dla grzybów poziom redukcji rzędu 70% (od 72,5% do 76,0%). Większy odsetek redukcji zaobserwowano w stosunku do bakterii i wynosił on powyżej 80% (od 80,26% do 88,7%).

CIiTT

90-151 Łódź |J. Muszyńskiego 2

e-mali: ciitt@umed.lodz.pl www.umed.pl | www.ciitt.umed.pl

Wnioski:

– dwunastogodzinna dezynfekcja okazała się skuteczniejsza w stosunku do bakterii;
– dwunastogodzinna dezynfekcja powodowała redukcję obecnych w powietrzu drobnoustrojów (bakterii i grzybów) średnio o 75%.
– należy podkreślić, że uzyskany po dezynfekcji poziom czystości mikrobiologicznej powietrza w badanych pomieszczeniach (bakterie, grzyby) spełnia, według danych literaturowych, wymogi czystego powietrza wewnętrznego, bezpiecznego dla zdrowia ludzi dorosłych i dzieci.